Webinár na tému „Ako pracovať s emóciami“

19. 02. 2023
Administrátor
Hodinový až 90 minútový webinár na tému ako pracovať s emóciami svojimi aj tých druhých. A to s negatívnymi, ale aj s pozitívnymi. Ako si v sebe emočne upratovať. Ako si nastaviť psychohygienu. Techniky a cvičenia na zvládanie emócií.
Hand holding together
Arrow up