Toto oznámenie o ochrane osobných údajov zverejňuje postupy ochrany osobných údajov pre (www.forum-human.com). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na informácie zhromaždené touto webovou stránkou. Upozorňujeme vás na nasledujúce skutočnosti:

- Aké osobné identifikačné údaje sa od vás zhromažďujú prostredníctvom webovej stránky, ako sa používajú a s kým ich možno zdieľať.
- Aké možnosti máte k dispozícii, pokiaľ ide o použitie vašich údajov.
- Sú zavedené bezpečnostné postupy na ochranu pred zneužitím vašich informácií.
- Ako môžete opraviť akékoľvek nepresnosti v informáciách.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné dáta, ktoré získame počas vašej návštevy webu www.forum-human.com spracovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

K zaisteniu väčšieho bezpečia a zamedzeniu prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom, používame kódovanie. Protokol SSL (Secure Socket Layer) prenáša získané osobné údaje v šifrovanej forme a zároveň overuje ich autenticitu, aby sme predchádzali neželanému zneužívaniu dát tretími osobami. 

Sme výhradnými vlastníkmi informácií zhromaždených na tomto webe. Máme oprávnenie zhromažďovať informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom e-mailu alebo iného priameho kontaktu od vás. Nikdy nebudeme predávať, zdieľať ani prenajímať žiadne poskytnuté osobné údaje a vždy budete mať možnosť kedykoľvek požiadať o ich vymazanie. Vaše údaje použijeme, aby sme vám odpovedali, pokiaľ ide o dôvod, prečo ste nás kontaktovali. Vaše údaje nebudeme zdieľať s nijakými tretími stranami mimo našej organizácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie vašej žiadosti. Pokiaľ nás o to nepožiadate, môžeme vás v budúcnosti kontaktovať e-mailom, aby sme vám povedali o nových produktoch alebo službách alebo o zmenách v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
Zmenu alebo vymazanie vašich osobných údajov môžete vykonať kontaktovaním našich administrátorov cez kontaktný formulár.

 

Súbory cookie 

Na tejto stránke používame „cookies“. Cookie je časť údajov uložená na pevnom disku návštevníka stránky, ktorá nám pomáha zlepšovať váš prístup na našu stránku a identifikovať opakovaných návštevníkov našej stránky. Napríklad, keď používame súbor cookie na vašu identifikáciu, nemusíte zadávať heslo viac ako raz, čím ušetríte čas strávený na našej stránke. Súbory cookie nám tiež môžu umožniť sledovať a zameriavať sa na záujmy našich používateľov, aby sme zlepšili dojem z našej stránky. Používanie súborov cookies nie je v žiadnom prípade spojené s akýmikoľvek osobnými údajmi na našom webe. Na poskytovanie reklám v našom mene používame reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu použiť súbor cookie alebo akčnú značku na sledovanie vašej odpovede na ich reklamu a na meranie účinnosti ich reklamy alebo na udelenie stimulov alebo bodov pre ich členov, ktorí odpovedajú na ich reklamy. Human - Fórum humanistického manažmentu, o.z. (ďalej len Human o.z.) nemá prístup k týmto cookies ani nad nimi nemá kontrolu. Používaním týchto značiek Human o.z. nezískava prístup k žiadnym z vašich údajov zhromaždených týmito inzerentmi ani nezdieľa s vašimi spoločnosťami žiadne vaše osobné identifikačné údaje, ako je vaše meno, telefónne číslo alebo adresa.

Na našej webstránke a v e-mailových správach bežne využívame funkcie malých dátových súborov cookie, priehľadné GIF, pixelové značky, webovú signalizáciu a ďalšie obdobné nástroje, ktoré sú užitočné pri zhromažďovaní a analýze dát. Uvedené údaje používame na zlepšovanie nášho webového obsahu a na zvyšovanie jeho relevancie. Taktiež ním meriame efektivitu našich reklám, identifikujeme a opravujeme problémy a zlepšujeme celkový dojem z našej webovej stránky.

 

Sociálne siete a ochrana vašich osobných údajov

Na internetovej stránke Human o.z. a sociálnych sieťach Human o.z. používame malé dátové súbory cookie a ďalšie podobné mechanizmy (webové signály), pomocou ktorých zhromažďujeme informácie o užívateľskom správaní, spôsobe používania našich webových stránok a aplikácií. Sociálne siete, ktoré ponúkajú interaktívne zásuvné modely a iné funkcie (pripojenie k službe Facebook, označovanie “Páči sa mi”, Google na hľadanie priateľov) figurujú ako tretia strana. Každá sociálna sieť má vytvorené pravidlá na ochranu osobných údajov, ktoré si môžete detailne prečítať na webovej stránke danej siete. Používanie údajov zo strany tretích strán je vždy ošetrené v uvedených pravidlách. Tretie strany môžu využívať rôzne spôsoby sledovania, najmä prostredníctvom súborov cookie na vlastné účely. Je povolené spájanie informácií o využívaní webstránky s inými osobnými údajmi, ktoré sú o vás zhromažďované. Získavajú sa aj analytické dáta, pomocou ktorých sa meria výkonnosť a efektívnosť obsahu či reklamy na sociálnych sieťach.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné dáta zásadne nezverejňujeme. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, subjektom, ani organizáciám. Výnimku tvoria subjekty, s ktorými spolupracujeme v rámci riadneho vybavenia vašej požiadavky v súlade s danými predpismi. Vaše osobné údaje sú vždy sprístupnené jednorázovo a len za účelom vybavenia konkrétnej záležitosti.

 

Kontakt

Informácie ohľadom použitia a ochrany vašich osobných údajov vám poskytneme prostredníctvom e-mailu info@forum-human.com

Arrow up